Našim zákazníkům nabízíme tyto služby


Poradenství, konzultace, audity v oblasti kvality, Procesní řízeni a Procesy:

Bez správného procesního řízení a správně nastavených procesů nejde zaručit kvalitu na všech úrovních ve společnosti, proto v naši společnosti dbáme na to, aby u klientů byli správně nastavené procesy a procesní řízení vedoucí k výrobě kvalitního výrobku, nastavení správného a fungujícího systému, který vede k správnému fungování firmy na všech úrovních, její transparentnosti, ziskovosti a úspěchu.

car2.png, 578kB

Kvalita & Procesy

Systémy managementu kvality, jejich zavedení a udržování,

Služby v oblasti kvality,

Příprava na certifikace,

Audity,

Nastavení procesů, optimalizace a jejich řízení,

Snižovaní nákladu na kvalitu,

Odborné poradenství a konzultace,

Rozvoj dodavatelů,

Riziko Management.

 

Kompletní zavedení systému managementu kvality, možnost integrovaného systému managementu kvality včetně tvorby dokumentace a nutných podkladů, údržba, optimalizace, zlepšování systému managementu, zlepšování procesů a analýzy dle norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 (předtím ISO 18001)

Údržba, optimalizace, zlepšování systému managementu včetně procesů a analýzy dle norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, sjednocení různých standardů do jednotného systému (zjednodušení systému, minimální časová náročnost Vašich pracovníků, úspora nákladů s jednotným systémem)

Příprava na certifikaci a podpora u certifikace dle norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, Servisní služby i po zavedení systému managementu kvality a jiných služeb

Podpora v případě nouzových situací v oblasti kvality

Řešení šité na míru pro zajištění kvality a optimalizaci procesů v rámci kompletního řetězce v automobilovém průmyslu i v jiných oblastech průmyslu (zefektivnění procesů, snížení nákladů na nekvalitu, nastavení KPI, řešení a vyřešení problému v oblasti kvality atd)

Externí a interní nezávislé systémové, procesní, dodavatelské audity prováděné certifikovaným auditorem 1 a 2 stranou dle ISO 9001, IATF 16949 a VDA 6.3, ISO 14001, ISO 18001 nově ISO 45001“

Zkušenosti jako certifikační auditor IATF 16949 a ISO 9001 3 stranou, kontakt s certifikační společnosti

Služby v oblasti dodavatelské, zákaznické, projektové, systémové, interní kvality, zavedení, vypracování nebo provedení a podpora (např. optimalizace procesů, PPAP, EMPB, PPF, FMEA, SPC, MSA, APQP, CONTROL PLAN, FLOW CHART, 8D, PARETO, 5S, 5WHY, ISHIKAWA, QRQC, QRQI, GREEN BELT, QUALITY CENTRUM, BENCHMARKING)

Rozvoj a podpora dodavatelů včetně strategie, výběru a hodnocení dodavatele, kvalifikace dodavatele, auditů, plánování kvality, kompletního PPAP/EMPB/PPF/ISIR, odstraňování problému (8D, Analýzy/Opatření)

Poradenství v oblasti kvality, management consulting, odborné praktické konzultace, odborné praktické školení

Nastavení procesů, optimalizace a jejich řízení, snižovaní nákladu na kvalitu, efektivita, rizika, opatření

Nastavení a zavedení strategie a cílů firmy se zaměřením na zvyšovaní úspešnosti a ziskovosti firmy

Riziko Management včetně analýzy a doporučení opatření k odstranění rizik

Interim management, Outsourcing

Jiné služby v oblasti kvality šité na míru

 

Projekty, Projektový management:

Správné řízení projektů, znalosti, zkušenosti, důslednost, detailnost, pečlivost, logické myšlení, pochopení designu a požadavků klienta je základem k úspěšnému dokončení projektů a základem pro výrobu kvalitních výrobků.

car3.png, 578kB

Řízení projektů & Projektový management

Řízení projektů a APQP

Procesní přístup

Management rizik v projektech

Odborné praktické konzultace

Poradenství

 

 

 

 

 

Poradenství v oblasti projektového managementu a projektů, odborná podpora od začátku projektu až po SOP, servisní služby po SOP pro automobilový průmysl i mimo automobilový průmysl, odborné praktické konzultace, odborné praktické školení

Audit a Analýza na začátku projektu, riziko analýza, doporučení nastavení opatření k dosažení úspěšného projektů

Řízení projektů, podpora projektů, odborné konzultace v řízení projektů a v managementu projektu ve všech fázích projektů, procesní přístup, nástroje, metodika, rizika (APQP, plán a jednotlivé aktivity projektu, organizace projektu, nastavení smluv o kvalitě v projektové fázi, vyrobitelnost, výrobní kapacity, kalkulace, optimalizace a zlepšování výrobních procesů, PPAP, EMPB, FMEA, SPC, MSA, CONTROL PLAN, FLOW CHART, MSA, SPC, BENCHMARKING atd.)

Znalosti technologií, výrobních procesů v automobilovém průmyslu a mimo automobilového průmyslu: slévárenství, výroba a zpracovaní plastů, vstřikolisování, lakování plastů a kovových dílů, výroba a zpracování gumy a kaučuku, zpracování ocele, kovoobrábění, lisování kovů a lisování z plechů, obrábění, částečně výroba forem, balení a potisk, různé typy montáží a montážních linek, práce s chemikáliemi a elastomery, chemické technologie, sváření plastů a sváření kovů, výběr a zpracování kůže, šití z kůže a textilů, výroba pěn a pěnových výrobků, speciální technologie, chemické inženýrství, částečně elektronické výrobky, částečně automatizace

Jiné služby v oblasti projektu šité na míru, Interim Management

 

Mobility a Quality Engineering, Management:

Mobility a Quality engineering Vám pomáhá držet krok s dobou a rychle reagovat na požadavky, které jsou kladeny na Vás a to s vysokou odborností.

car4.png, 578kB

Mobility & Quality Engineering

Kompletní mobilní řešení v engineeringu

Kompletní mobilní řešení v kvalitě

Procesní přístup

Vlastní Know How

 

 

 

 

 

 

Poradenství v oblasti projektového managementu a projektů, odborná podpora od začátku projektu až po SOP, servisní služby po SOP pro automobilový průmysl i mimo automobilový průmysl, odborné praktické konzultace, odborné praktické školení

Kompletní mobilní řešení pro Vaši nezávislost v oblasti engineeringu a kvality, vlastní Know How, odborná podpora, poradenství, odborné praktické konzultace, odborné praktické školení

Technologické poradenství s podporou rozvojových strategií svých klientů v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a jejich systémů

Znalosti technologií, výrobních procesů v automobilovém průmyslu a mimo automobilového průmyslu: slévárenství, výroba a zpracovaní plastů, vstřikolisování, lakování plastů a kovových dílů, výroba a zpracování gumy a kaučuku, zpracování ocele, kovoobrábění, lisování kovů a lisování z plechů, obrábění, částečně výroba forem, balení a potisk, různé typy montáží a montážních linek, práce s chemikáliemi a elastomery, chemické technologie, sváření plastů a sváření kovů, výběr a zpracování kůže, šití z kůže a textilů, výroba pěn a pěnových výrobků, speciální technologie, chemické inženýrství, částečně elektronické výrobky, částečně automatizace

Krizový management v oblasti kvality, nákupu, výroby, human resources, Interim Management