NAŠIM ZÁKAZNÍKOM PONÚKAME TIETO SLUŽBY


Poradenstvo, konzultácie, audity v oblasti kvality, Procesné riadenie a Procesy:

Bez správneho procesného riadenia a správne nastavených procesov nejde zaručiť kvalitu na všetkých úrovniach v spoločnosti, preto v našej spoločnosti dbáme na to, aby u klientov boli správne nastavené procesy a procesné riadenie vedúce k výrobe kvalitného výrobku, nastavenie správneho a fungujúceho systému, ktorý vedie k správnemu fungovaniu firmy na všetkých úrovniach, jej transparentnosti, ziskovosti a úspechu.

car2.png, 578kB

Kvalita & Procesy

Systémy managementu kvality, ich zavedenie a udržovanie,

Služby v oblasti kvality,

Príprava na certifikácie,

Audity,

Nastavenie procesov, optimalizácia a ich riadenie,

Znižovanie nákladov na kvalitu,

Odborné poradenstvo a konzultácie,

Rozvoj dodávateľov,

Riziko Management.

 

Kompletné zavedenie systémov managementu kvality, možnosť integrovaného systému managementu kvality vrátane tvorby dokumentácie a nutných podkladov, údržba, optimalizácia, zlepšovanie systému managementu, zlepšovanie procesov a analýzy podľa noriem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 (predtým ISO 18001)

Údržba, optimalizácia, zlepšovanie systému managementu vrátane procesov a analýzy podľa noriem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, zjednotenie rôznych štandardov do jednotného systému (zjednodušenie systému, minimálna časová náročnosť Vašich pracovníkov, úspora nákladov s jednotným systémom)

Príprava na certifikáciu a podpora u certifikácie podľa noriem ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, Servisné služby i po zavedení systému managementu kvality a iných služieb

Podpora v prípade núdzových situácií v oblasti kvality

Riešenie šité na mieru pre zaistenie kvality a optimalizáciu procesov v rámci kompletného reťazca v automobilovom priemysle i v iných oblastiach priemyslu (zefektívnenie procesov, zníženie nákladov na nekvalitu, nastavenie KPI, riešenie a vyriešenie problémov v oblasti kvality atď.)

Externé a interné nezávislé systémové, procesné, dodávateľské audity vykonávané certifikovaným audítorom 1 a 2 stranou podľa ISO 9001, IATF 16949 a VDA 6.3, ISO 14001, ISO 18001 nová ISO 45001

Skúsenosti ako certifikačný audítor IATF 16949 a ISO 9001 3 stranou, kontakt s certifikačnou spoločnosťou

Služby v oblasti dodávateľskej, zákazníckej, projektovej, systémovej, internej kvality, zavedenie, vypracovanie alebo tvorba a podpora (napr. optimalizácia procesov, PPAP, EMPB, PPF, FMEA, SPC, MSA, APQP, CONTROL PLAN, FLOW CHART, 8D, PARETO, 5S, 5WHY, ISHIKAWA, QRQC, QRQI, GREEN BELT, QUALITY CENTRUM, BENCHMARKING)

Rozvoj a podpora dodávateľov vrátane stratégie, výberu a hodnotenia dodávateľov, kvalifikácia dodávateľa, audity, plánovanie kvality, kompletného PPAP/EMPB/PPF/ISIR, odstraňovanie problémov (8D, Analýzy/Opatrenia)

Poradenstvo v oblasti kvality, management consulting, odborné praktické konzultácie, odborné praktické školenia

Nastavenie procesov, optimalizácia a ich riadenie, znižovanie nákladov na kvalitu, efektivita, riziká, opatrenia

Nastavenie a zavedenie stratégie a cieľov firmy so zameraním na zvyšovanie úspešnosti a ziskovosti firmy

Riziko Management vrátane analýzy a doporučení opatrení k odstráneniu rizík

Interim management, Outsourcing

Iné služby v oblasti kvality šité na mieru

 

Projekty, Projektový management:

Správne riadenie projektov, znalosti, skúsenosti, dôslednosť, detailnosť, starostlivosť, logické myslenie, pochopenie designu a požiadaviek klienta je základom k úspešnému dokončeniu projektov a základom pre výrobu kvalitných výrobkov.

car3.png, 578kB

Riadenie projektov & Projektový management

Riadenie projektov a APQP

Procesný prístup

Management rizík v projektoch

Odborné praktické konzultácie

Poradenstvo

 

 

 

 

 

Poradenstvo v oblasti projektového managementu a projektov, odborná podpora od začiatku projektu až po SOP, servisné služby po SOP pre automobilový priemysel i mimo automobilový priemysel, odborné praktické konzultácie, odborné praktické školenia

Audit a Analýza na začiatku projektu, riziko analýza, odporučenia nastavení opatrení k dosiahnutiu úspešného projektu

Riadenie projektov, podpora projektov, odborné konzultácie v riadení projektov a v managementu projektu vo všetkých fázach projektov, procesný prístup, nástroje, metodika, riziká (APQP, plán a jednotlivé aktivity projektu, organizácia projektu, nastavenie zmlúv o kvalite v projektovej fáze, vyrobiteľnosť, výrobné kapacity, kalkulácie, optimalizácia a zlepšovanie výrobných procesov, PPAP, EMPB, FMEA, SPC, MSA, CONTROL PLAN, FLOW CHART, MSA, SPC, BENCHMARKING atď.)

Znalosti technológií, výrobných procesov v automobilovom priemyslu a mimo automobilového priemyslu: zlievarenstvo, výroba a spracovanie plastov, vstrekovanie plastov, lakovanie plastov a kovových dielov, výroba a spracovanie gumy a kaučuku, spracovanie ocele, kovoobrábanie, lisovanie kovov a lisovanie z plechov, obrábanie, čiastočná výroba foriem, balenie a potlač, rôzne typy montáží a montážnych liniek, práca s chemikáliami a elastomérmi, chemické technológie, zváranie plastov a zváranie kovov, výber a spracovanie kože, šitie z kože a textílií, výroba pien a penových výrobkov, špeciálne technológie, chemické inžinierstvo, čiastočne elektronické výrobky, čiastočne automatizácia

Iné služby v oblasti projektu šité na mieru, Interim Management

 

Mobility a Quality Engineering, Management:

Mobility a Quality engineering Vám pomáha držať krok s dobou a rýchlo reagovať na požiadavky, ktoré sú kladené na Vás a to s vysokou odbornosťou.

car4.png, 578kB

Mobility & Quality Engineering

Kompletné mobilné riešenie v engineeringu

Kompletné mobilné riešenie v kvalite

Procesný prístup

Vlastné Know How

 

 

 

 

 

 

Poradenstvo v oblasti projektového managementu a projektov, odborná podpora od začiatku projektu až po SOP, servisné služby po SOP pre automobilový priemysel i mimo automobilový priemysel, odborné praktické konzultácie, odborné praktické školenia

Kompletné mobilné riešenia pre Vašu nezávislosť v oblasti engineeringu a kvality, vlastné Know How, odborná podpora, poradenstvo, odborné praktické konzultácie, odborné praktické školenia

Technologické poradenstvo s podporou rozvojových stratégií svojich klientov v oblasti inovácií, výskumu a vývoja a ich systémov

Znalosti technológií, výrobných procesov v automobilovom priemyslu a mimo automobilového priemyslu: zlievarenstvo, výroba a spracovanie plastov, vstrekovanie plastov, lakovanie plastov a kovových dielov, výroba a spracovanie gumy a kaučuku, spracovanie ocele, kovoobrábanie, lisovanie kovov a lisovanie z plechov, obrábanie, čiastočná výroba foriem, balenie a potlač, rôzne typy montáží a montážnych liniek, práca s chemikáliami a elastomérmi, chemické technológie, zváranie plastov a zváranie kovov, výber a spracovanie kože, šitie z kože a textílií, výroba pien a penových výrobkov, špeciálne technológie, chemické inžinierstvo, čiastočne elektronické výrobky, čiastočne automatizácia

Krízový management v oblasti kvality, nákupu, výroby, human resources, interim management